Skontaktuj się 695.733.532

Blog

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Definicja obowiązku alimentacyjnego została zawarta w Kodeksie RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM (ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) – dalej KRIO. Jak stanowi art. 128 KRIO, obowiązek alimentacyjny, to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża krewnych w linii … Czytaj dalej

Jak znieść współwłasność?

Procedurę zniesienia współwłasności może rozpocząć każdy ze współwłaścicieli, w zasadzie w każdym czasie.  W przypadku, kiedy współwłaściciele są zgodni co do tego, w jaki sposób chcieliby znieść współwłasność, nie ma konieczności kierowania wniosku do sądu. Można sporządzić odpowiednią umowę u notariusza. Jednakże w sytuacji, kiedy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie … Czytaj dalej

Świerki na Granicy Działki

Nie ma regulacji prawnej, która jednoznacznie stanowi, jaką należy zachować odległość nasadzeń od granicy. Jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku problemu z drzewami sąsiada zastosowanie znajdzie art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą … Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet

Czy mogę bez podawania żadnej przyczyny odesłać obraz sprzedawcy?  Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej przez Internet, należy jednak pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wówczas umowa przestaje wiązać, a strony powinny się ze sobą rozliczyć.  Kupujący ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy towar, … Czytaj dalej

Umowa pożyczki między osobami bliskimi a podatek

Czy będę trzeba płacić podatek od umowy pożyczki od bliskiej osoby?  Co do zasady zawarcie umowy pożyczki między osobami fizycznymi wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. W przypadku pożyczki od osób bliskich, należy pamiętać o kilku zasadach. Pożyczka kwoty mniejszej niż 1000 zł nie wymaga opłacenia podatku. W przypadku wyższych kwot, kiedy umowa zawierana jest … Czytaj dalej

Czy można odwołać darowiznę?

Co do zasady istnieje możliwość odwołania darowizny, zarówno w przypadku darowizny niewykonalnej, jak i tej, która już została wykonana.  Z pewnością trudniej jest odwołać darowiznę wykonaną, czyli taką, która znalazła się zarówno w posiadaniu, jak i w majątku obdarowanego. Tak jest w przypadku opisanym. Możliwość odwołania darowizny, jest charakterystyczna dla tego rodzaju umowy. Wynika to z … Czytaj dalej

Jaki jest koszt w sądzie założenia sprawy o zachowek?

Wysokość opłaty od pozwu o zachowek będzie zależała od wysokości dochodzonej kwoty, czyli od wysokości żądanego zachowku. W przypadku, kiedy wysokość zachowku nie przekroczy kwoty 20.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił:1) przy wysokości zachowku do 500 złotych – kwota wpisu wyniesie 30 złotych;2) przy wysokości zachowku 500 złotych do 1500 złotych – kwota wpisu wyniesie … Czytaj dalej

Czy mogę odwołać się od wyroku sprawy o zapłatę?

Czy w przypadku, kiedy wyrok będzie niekorzystny dla mnie, będę mogła się od niego odwołać, jeżeli nie stawię się na ogłoszeniu w sądzie? Strona postępowania nie ma obowiązku stawiennictwa w sądzie, wówczas kiedy sąd dokonuje ogłoszenia wyroku. Nieobecność strony procesowej na ogłoszeniu, nie będzie miała żadnego znaczenia, dla możliwości odwołania się od wyroku.  Czy sąd … Czytaj dalej

Odszkodowanie za skrócone wczasy

Czy istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za skrócone wczasy? Co do zasady istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za skrócenie pobytu, choć może okazać się, że nie będzie to proste. Kiedy biuro podróży będzie odpowiadało? Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jednakże może uniknąć odpowiedzialności, powołując się na działanie lub zaniedbanie po stronie klienta … Czytaj dalej

Ślub z obcokrajowcem – jakie formalności?

Zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem, wiąże się z konicznością złożenia dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego, które zostały wskazane w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 79 ustawy, cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa zapewnienie, tj. pisemne oświadczenie, o tym że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Co zawiera zapewnienie? Zapewnienie zawiera: … Czytaj dalej