Skontaktuj się 695.733.532

Jaki jest koszt w sądzie założenia sprawy o zachowek?

Ewa Tomala

Wysokość opłaty od pozwu o zachowek będzie zależała od wysokości dochodzonej kwoty, czyli od wysokości żądanego zachowku.

W przypadku, kiedy wysokość zachowku nie przekroczy kwoty 20.000 zł, wpis sądowy będzie wynosił:
1) przy wysokości zachowku do 500 złotych – kwota wpisu wyniesie 30 złotych;
2) przy wysokości zachowku 500 złotych do 1500 złotych – kwota wpisu wyniesie 100 złotych;
3) przy wysokości zachowku 1500 złotych do 4000 złotych – kwota wpisu wyniesie 200 złotych;
4) przy wysokości zachowku 4000 złotych do 7500 złotych – kwota wpisu wyniesie 400 złotych;
5) przy wysokości zachowku 7500 złotych do 10 000 złotych – kwota wpisu wyniesie 500 złotych;
6) przy wysokości zachowku 10 000 złotych do 15 000 złotych – kwota wpisu wyniesie 750 złotych;
7) przy wysokości zachowku 15 000 złotych do 20 000 złotych – kwota wpisu wyniesie 1000 złotych.

W przypadku, kiedy pozew o zapłatę zachowku przekroczy kwotę 20.000 zł, będzie wiązało się to z koniecznością uiszczenia wpisu w wysokości 5% żądanego zachowku.

Zapamietaj
Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu. Istnieje również możliwość złożenia do sądu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, w którym należy wykazać, iż z uwagi na swoją sytuację osobistą i majątkową, nie jesteśmy w stanie ponieść opłaty, bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny