Skontaktuj się 695.733.532

Jak znieść współwłasność?

Ewa Tomala

Procedurę zniesienia współwłasności może rozpocząć każdy ze współwłaścicieli, w zasadzie w każdym czasie. 

W przypadku, kiedy współwłaściciele są zgodni co do tego, w jaki sposób chcieliby znieść współwłasność, nie ma konieczności kierowania wniosku do sądu. Można sporządzić odpowiednią umowę u notariusza.

Jednakże w sytuacji, kiedy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie sposobu wyjścia ze współwłasności, konieczne będzie skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd. Współwłasność można znieść, na kilka sposobów. Pierwszy z nich, to podział fizyczny nieruchomości, na mniejsze działki. Drugi, to przyznanie wyłącznej własności na rzecz jednego ze współwłaścicieli za spłatą pozostałych. Trzeci sposób to sprzedaż nieruchomości i spłata każdego ze współwłaścicieli z uzyskanej ceny sprzedaży.

Wniosek o zniesienie współwłasności należy skierować do sądu rejonowego, w okręgu którego położna jest nieruchomość. Wniosek podlega opłacie sądowej, która w przypadku braku zgody jednego ze współwłaścicieli na zaproponowany sposób zniesienia współwłasności wyniesie 1000 zł. 

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny