Skontaktuj się 695.733.532

Czy mogę odwołać się od wyroku sprawy o zapłatę?

Ewa Tomala

Czy w przypadku, kiedy wyrok będzie niekorzystny dla mnie, będę mogła się od niego odwołać, jeżeli nie stawię się na ogłoszeniu w sądzie?

Strona postępowania nie ma obowiązku stawiennictwa w sądzie, wówczas kiedy sąd dokonuje ogłoszenia wyroku. Nieobecność strony procesowej na ogłoszeniu, nie będzie miała żadnego znaczenia, dla możliwości odwołania się od wyroku. 

Czy sąd poinformuje mnie o treści wyroku?

Po ogłoszeniu wyroku, strona procesu powinna dowiedzieć się w sądzie, czy wyrok jest dla niej korzystny. 

W jaki sposób można odwołać się od wyroku?

W przypadku, kiedy wyrok będzie negatywny i osoba będzie musiała się od niego odwołać, konieczne będzie złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od daty ogłoszenia. Wniosek podlega opłacie 100 zł. Bez złożenie tego wniosku, nie będzie można odwołać się od wyroku.

Jaki jest termin na złożenie apelacji?

Sąd wyśle do osoby wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem. Termin na odwołanie się od wyroku, wynosi 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Aby się odwołać od niekorzystnego wyroku, konieczne będzie sporządzenie apelacji, którą składa się do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał wyrok. Apelacja podlega opłacie, którą należy uiścić na rachunek sądu. 

Jaka jest opłata od apelacji?

Opłata od apelacji zależy od wysokości kwoty, która będzie zaskarżana w apelacji:
1) przy wysokości kwoty zaskarżenia do 500 złotych – opłata wyniesie 30 złotych;
2) przy wysokości kwoty zaskarżenia 500 złotych do 1500 złotych – opłata wyniesie 100 złotych;
3) przy wysokości kwoty zaskarżenia 1500 złotych do 4000 złotych – opłata wyniesie 200 złotych;
4) przy wysokości kwoty zaskarżenia 4000 złotych do 7500 złotych – opłata wyniesie 400 złotych;
5) przy wysokości kwoty zaskarżenia 7500 złotych do 10 000 złotych – opłata wyniesie 500 złotych;
6) przy wysokości kwoty zaskarżenia 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata wyniesie 750 złotych;
7) przy wysokości kwoty zaskarżenia 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata wyniesie 1000 złotych.

W przypadku, kiedy wysokość kwoty zaskarżonej w apelacji przekroczy kwotę 20.000 zł, będzie wiązało się to z koniecznością uiszczenia opłaty od apelacji w wysokości 5%.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny