Skontaktuj się 695.733.532

Umowa pożyczki między osobami bliskimi a podatek

Ewa Tomala

Czy będę trzeba płacić podatek od umowy pożyczki od bliskiej osoby? 

Co do zasady zawarcie umowy pożyczki między osobami fizycznymi wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. W przypadku pożyczki od osób bliskich, należy pamiętać o kilku zasadach. Pożyczka kwoty mniejszej niż 1000 zł nie wymaga opłacenia podatku. W przypadku wyższych kwot, kiedy umowa zawierana jest między osobami bliskimi, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego, które zostało przewidziane w art. art. 9 pkt 10 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z takiego zwolnienia, mogą skorzystać osoby bliskie, czyli małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. A zatem umowa zawarta między klientką a jej rodzicami może być zwolniona od podatku. W przypadku, kiedy pożyczamy kwotę, która nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, czyli kwoty 9637 zł, zaś suma kwot pożyczonych od jednej osoby w ciągu 5 lat nie przekroczy tej kwoty  – nie powstanie obowiązek opłacenia podatku.

W sytuacji, kiedy pożyczka przekroczy kwotę 9637 zł, aby uzyskać zwolnienie od obowiązku opłacenia podatku, konieczne będzie dopełnienie kilku formalności.

ZAPAMIĘTAJ

Osoba biorąca pożyczkę, w ciągu 14 dni od daty umowy musi złożyć deklarację dla podatku od czynności cywilnoprawnych na odpowiednim formularzu (druk PPC 3) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Pieniądze, powinny być przekazane przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym, potwierdzenie najlepiej załączyć do formularza.

W przypadku, kiedy umowę pożyczki będziemy zawierać u notariusza, wówczas wszystkie formalności związane ze zgłoszeniem do organu podatkowego wykonana za nas notariusz.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny