Skontaktuj się 695.733.532

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet

Ewa Tomala

Czy mogę bez podawania żadnej przyczyny odesłać obraz sprzedawcy? 

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej przez Internet, należy jednak pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wówczas umowa przestaje wiązać, a strony powinny się ze sobą rozliczyć. 

Kupujący ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy towar, natomiast przedsiębiorca powinien zwrócić kupującemu zapłaconą cenę. Konsument powinien dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca powinien zwrócić wszystkie płatności konsumentowi w terminie 14 dni liczonych od dnia, kiedy otrzymał oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

Czy koszt przesyłki zostanie zwrócony przez sprzedawcę?

Sprzedawca powinien również zwrócić konsumentowi koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty przesyłki liczone według stawki za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Na przykład, jeżeli w ofercie sprzedaży, była możliwość wybrania przesyłki za 20 zł i 30 zł, to sprzedawca ma obowiązek zwrócić 20 zł. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób przesyłki, wówczas ten dodatkowy koszt nie zostanie mu zwrócony. Koszty związane ze zwrotem rzeczy spoczywają w tym przypadku na konsumencie.

Warto zaznaczyć, że sprzedawca ma możliwość wstrzymać się z rozliczeniem płatności do dnia otrzymania towaru bądź potwierdzenia nadania przesyłki.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny