Skontaktuj się 695.733.532

Świerki na Granicy Działki

Ewa Tomala

Nie ma regulacji prawnej, która jednoznacznie stanowi, jaką należy zachować odległość nasadzeń od granicy. Jednakże, należy pamiętać, iż w przypadku problemu z drzewami sąsiada zastosowanie znajdzie art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.” Właściciel nie może swoim zachowaniem oddziaływać w negatywny sposób na nieruchomości sąsiednie. Takie działanie określane jest mianem immisji, które nie są dozwolone.

W przypadku, kiedy znaczna ilość drzew czy też ich wysokość powodują nadmierne zacienienie, mają negatywny wpływ na roślinność na naszej działce, uszkadzają nasz budynek, zakłócają odbiór telewizji bądź też liście nadmiernie zaśmiecają nasz teren, możemy zwrócić się do sąsiada odwołując się do art. 144 kc o zaprzestanie naruszeń, na przykład poprzez usunięcie problematycznych drzew.

Z tego też względu, zawsze przed rozpoczęciem sadzenia drzew w niedalekiej odległości od granicy, warto przemyśleć, jaką wysokość osiągną drzewa i czy ich rozmiar nie będzie zakłócał sąsiadowi korzystanie z jego działki, aby w przyszłości nie narazić się na konflikty z sąsiadem, które nierzadko znajdują swój finał w sądzie.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny