Skontaktuj się 695.733.532

Rozwód

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw związanych
z postepowaniami rozwodowymi oraz o orzeczenie separacji. W ramach
postępowań rozwodowych Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych
  2. pomoc w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do sprawy rozwodowej lub o
    separację
  3. sporządzenie pozwu oraz pism procesowych w trakcie postępowania
    sądowego
  4. reprezentowanie przed sądem, udział w rozprawach,
  5. sporządzanie planu wychowawczego dzieci
  6. udział w mediacji lub negocjacjach

W przypadku reprezentacji Klienta na etapie postępowania sądowego
wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i uzależnione od zakresu
świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy
przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych.
Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na
pierwszym spotkaniu.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować