Skontaktuj się 695.733.532

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania rozwodu

Ewa Tomala

Czy muszę oczekiwać kilkanaście miesięcy na orzeczenie rozwodu, aby uzyskać alimenty na dzieci od męża?

Z uwagi na znaczną ilość spraw w sądzie rozwodowym termin oczekiwania na pierwszą rozprawę może wynosić nawet kilka miesięcy. Nie zawsze wyrok zapadnie już na pierwszym terminie. W niektórych przypadkach, w związku z koniecznością przesłuchania świadków, czy też przeprowadzenia opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (tzw. OZSS), na prawomocny wyrok małżonkowie będą musieli oczekiwać nawet ponad rok. Przepisy postępowania cywilnego dają jednak możliwość zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania rozwodowego. 

Kiedy mogę zabezpieczyć alimenty?

Już w pozwie rozwodowym można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania rozwodowego.

Czy poniosę opłatę za zabezpieczenie alimentów? 

Od wniosku o zabezpieczenie alimentów nie zostanie pobrana żadna dodatkowa opłata sądowa. Oczywiście konieczne jest opłacenie pozwu opłatą 600 zł. 

Czy sąd wyznaczy rozprawę aby rozpoznać wniosek o zabezpieczenie?

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie złożymy wraz z pozwem rozwodowym, Sąd ma możliwość wydać postanowienie w zakresie alimentów na posiedzeniu niejawnym, czyli bez konieczności wzywania stron na rozprawę, co znacznie przyspiesza uzyskanie postanowienia. Postanowienie jest natychmiast wykonalne, co oznacza, że nawet jeżeli małżonek złoży zażalenie, to ono nadal będzie obowiązywało. 

Co zrobić, kiedy nawet po zabezpieczeniu alimentów mąż nie płaci?

W przypadku, kiedy sąd wyda postanowienie, a małżonek nadal będzie uchylał się od płacenia alimentów, wówczas można zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji. Komornik, działając w ramach swoich kompetencji, na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu, ma możliwość wyegzekwować alimenty z pensji, rachunków bankowych czy też innych składników majątku zobowiązanego do płacenia alimentów.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny