Skontaktuj się 695.733.532

Czy mogę ustanowić rozdzielność majątkową, kiedy mąż nie wyraża zgody?

Ewa Tomala

W przypadku, kiedy małżonek nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności małżeńskiej u notariusza, istnieje możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o orzeczenie przez sąd rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.” Ważnym powodem uzasadniającym orzeczenie rozdzielności majątkowej jest sytuacja, w której dalsze trwanie wspólności zagraża interesom drugiego małżonka lub rodziny, w szczególności, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny dorobek czy też wykazuje niegospodarność. 

Gdzie złożyć pozew?

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, do wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania. W pozwie należy przytoczyć wszystkie okoliczności, w związku z którymi domagamy się ustanowienia przez sąd rozdzielności. Można powołać świadków na potwierdzenie tych okoliczności. 

Jaka jest wysokość opłaty sądowej?

Konieczne będzie opłacenie pozwu opłatą sądową w wysokości 200 zł. Opłatę można uiścić na rachunek bankowy sądu lub w znakach sądowych.

Czy istnieje inna możliwość aby bez rozwodu uzyskać rozdzielność majątkową bez zgody małżonka?

Przymusowa rozdzielność majątkowa powstanie również w przypadku orzeczenia przez sąd separacji między małżonkami.  

WARTO WIEDZIEĆ

Pozew o rozdzielność majątkową można złożyć nawet wówczas kiedy między małżonkami trwa już postępowanie rozwodowe. Czas oczekiwania na uzyskanie prawomocnego orzeczenia rozwodowego może być bardzo długi, dlatego też część osób decyduje się na złożenie sprawy o rozdzielność nawet w trakcie trwania rozwodu.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny