Skontaktuj się 695.733.532

Czy po rozwodzie będę płaciła długi męża?

Ewa Tomala

Jestem w trakcie postępowania rozwodowego. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Mamy z mężem kredyt hipoteczny, który zaciągnęliśmy na budowę naszego wspólnego domu. Czy będę musiała po rozwodzie spłacać nasz wspólny kredyt hipoteczny?

W przypadku kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty wspólnie przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego, okoliczność, że trwa postępowanie rozwodowe, nie ma żadnego znaczenia dla obowiązku jego spłaty przez każdego z małżonków. Niezależnie od tego, który z małżonków będzie zajmował nieruchomość, bank ma możliwość wystąpić o zapłatę raty kredytu zarówno do żony, jak i do męża. Nawet po uzyskaniu rozwodu zasady spłaty kredytu będą takie same.

Czy te zasady ulegną zmianie po rozwodzie?

Po uzyskaniu rozwodu, zasady spłaty kredytu będą takie same, jednak w związku z ustaniem wspólności majątkowa małżeńska, małżonkowie będą mogli zdecydować, które z nich przejmie na siebie zadłużenie z umowy kredytowej. 

Mąż bez mojej wiedzy zaciągnął kilka kredytów jak byliśmy w związku małżeńskim, o czym poinformował mnie dopiero jak złożyłam pozew o rozwód.  Czy po rozwodzie będę musiała spłacać jego długi?

W przypadku kredytów, które mąż zaciągnął w trakcie trwania związku małżeńskiego, nie uzyskując zgody żony, sytuacja wygląda inaczej niż w przypadku wspólnego kredytu hipotecznego. Jeżeli żona w trakcie trwania małżeństwa nie wyrażała zgody na zaciągnięcie przez męża kredytu, nie będzie ponosiła odpowiedzialności za obowiązek spłaty zadłużenia. Wierzyciele męża będą mieli możliwość egzekwować zapłatę wyłącznie z majątku osobistego męża.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny