Skontaktuj się 695.733.532

Czy były mąż może odebrać mi nazwisko po rozwodzie?

Ewa Tomala

Czy były mąż może żądać zmiany nazwiska?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 59 została zawarta regulacja, zgodnie z którą w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika jednoznacznie, że możliwość powrotu do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem związku małżeńskiego jest uprawnieniem rozwiedzionego małżonka a nie obowiązkiem. Takie uprawnienie przysługuje żonie, która przyjęła nazwisko męża, zawierając z nim związek małżeński. Pamiętać należy, iż uprawnienie to przysługiwać będzie również mężowi, jeżeli przyjął nazwisko żony.

Zatem w sytuacji, kiedy, była żona nie zdecyduje się na powrót do nazwiska, które nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego, to były nie będzie mógł żądać od niej, ażeby złożyła wniosek o zmianę nazwiska. 

Warto wiedzieć

W tej kwestii wypowiadał się  Sąd Najwyższy, który w postanowieniu z dnia 2 lutego 1978 r. o sygn. IV CZ 11/78 potwierdził, iż były mąż nie może żądać odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym taka możliwość nie została przewidziana.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny