Skontaktuj się 695.733.532

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Ewa Tomala

Czytelniczka:

Mąż nadużywa alkoholu, przestał dokładać się do czynszu za mieszkanie, rachunków i zakupów spożywczych. Nie chcę rozwodzić się z mężem, chciałabym mu pomóc w walce z nałogiem. Czy jego pracodawca może wypłacać mi jego wynagrodzenie, tak żeby maż nie miał dostępu do pieniędzy?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na każdego z małżonków obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Małżonek, który nie dokłada się do podstawowych opłat, narusza ten obowiązek. Zasady wypłaty wynagrodzenia są z kolei regulowane przez Kodeks pracy, wobec czego pracodawca jest zobowiązany ich przestrzegać. W przypadku, kiedy chcemy umówić się z pracodawcą, aby pensja małżonka była przelewana bezpośrednio na nasze konto, małżonek musi wyrazić na to zgodę.

A co w przypadku, kiedy zgody nie ma?

Rozwiązaniem problemu, może być zastosowanie nakazu, który przewiduje art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Konieczne jest wówczas złożenie wniosku do sądu rodzinnego o wydanie nakazu wypłacania wynagrodzenia małżonka do rąk drugiego małżonka. 

Jaka jest wysokość opłaty sądowej?

Wniosek podlega opłacie 100 zł.

Czy po zakończeniu sprawy sądowej każdy pracodawca będzie musiał stosować się do tego nakazu?

Sąd po przeprowadzeniu postępowania, wydaje postanowienie, na podstawie którego obecny pracodawca małżonka będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz żony. Sądowy nakaz znajduje swoje zastosowanie wyłącznie do konkretnego pracodawcy, zatem w przypadku kiedy małżonek zmieniłby pracę, konieczne byłoby złożenie nowego wniosku do sądu rodzinnego.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny