Skontaktuj się 695.733.532

Spadek

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw związanych ze spadkami. W ramach prawa spadkowego Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

 1. udzielanie porad prawnych
 2. pomoc w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do sprawy spadkowej
 3. sporządzenie wniosków, pozwów oraz pism procesowych w trakcie postępowania sądowego, w szczególności w następującym zakresie: 
  • stwierdzenia nabycia praw do spadku
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu przed sądem
  • złożenie przed sądem oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenie spadku
  • dział spadku
  • wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
  • uznania za niegodnego dziedziczenia
  • zachowek
  • zmiana postanowienia spadkowego
  • wznowienie postępowania spadkowego
  • uznanie, że testament jest nieważny
 4. reprezentowanie przed sądem, udział w rozprawach sądowych w zakresie prawa spadkowego, a w szczególności w sprawach sądowych  o: 
  • stwierdzenie nabycia praw do spadku,
  • złożenie przed sądem oświadczenia o otwarcie i ogłoszenie testamentu 
  • złożenie przed sądem oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenie spadku
  • dział spadku
  • wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
  • uznania za niegodnego dziedziczenia
  • zachowek
  • zmianę postanowienia spadkowego,
  • wznowienie postępowania spadkowego
  • uznanie, że testament jest nieważny

W przypadku reprezentacji Klienta na etapie postępowania sądowego wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu. 

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować