Skontaktuj się 695.733.532

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – Co to oznacza?

Ewa Tomala

W jakim terminie można odrzucić spadek?

Spadek można odrzucić spadek poprzez złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. 

Co w przypadku, kiedy nie złożę oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy?

W obecnym stanie prawnym, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Ten rodzaj dziedziczenia z pozoru wydaje się być podobny do dziedziczenia wprost, jednak te dwa sposoby znacznie się od siebie różnią. Przy przyjęciu spadku wprost, dziedziczymy zarówno majątek spadkowy oraz długi – jeżeli długi przekroczą wartość majątku, wówczas będziemy musieli spłacić zadłużenie z własnych środków.

Czy odpowiem za długi spadkowe w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

W przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, dziedziczymy i majątek i długi, jednak nasza odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do wartości odziedziczonego spadku. 

PRZYKŁAD: Przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Długi spadkowe wynoszą 300 tys. zł, a wartość majątku spadkowego jest równa 200 tys. zł. Nasza odpowiedzialność za długi będzie ograniczona do 200 tys. zł. Pozostałej kwoty 100 tys. zł nie będziemy musieli płacić z własnych pieniędzy.

WARTO WIEDZIEĆ:

Zasada, zgodnie z którą dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza w przypadku nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy, ma zastosowanie do spadków, które otworzyły się po dniu 18 października 2015 roku. Niestety, w przypadku spadków sprzed 18 października 2015 roku, brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkowało przyjęciem spadku wprost, czyli z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny