Skontaktuj się 695.733.532

Odrzucenie spadku

Ewa Tomala

Czy można odrzucić spadek?

Tak, każdy ze spadkobierców może odrzucić spadek, jednakże musi pamiętać o tym, że ma na to wyłącznie sześć miesięcy.

Od kiedy liczymy okres 6 miesięcy?

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oznacza to, że sześciomiesięczny termin na złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy powołanego w testamencie do spadku, jak i dla spadkobierców ustawowych, z dniem kiedy dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy. Nie zawsze ten termin będzie tożsamy z chwilą śmierci spadkodawcy, zwłaszcza w przypadku bardzo dalekich krewnych, z którymi nie utrzymujemy kontaktu.

Co należy zrobić aby odrzucić spadek?

Aby zachować termin 6-miesięczny, należy przed jego upływem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.

Do którego sądu złożyć oświadczenie?

Odrzucenia spadku należy dokonać przed sądem właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. 

Gdzie szybciej, w sądzie czy u notariusza?

U notariusza procedura odrzucenia spadku jest znacznie szybsza. Niezależnie jednak od tego, gdzie będzie składane oświadczenie, konieczny będzie akt zgonu osoby zmarłej, własny akt urodzenia, ewentualnie akt małżeństwa oraz dowód osobisty. 

WARTO WIEDZIEĆ

Spadek warto odrzucić wówczas, gdy jest on faktycznie zadłużony i wartość długów przekracza znacznie wartość spadku. W obecnym stanie prawnych brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a zatem z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. O zasadach  dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza dowiesz się z artkułu opublikowanego na mojej stronie internetowej.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny