Skontaktuj się 695.733.532

Czy mam prawo zamieszkać w mieszkaniu konkubenta po jego śmierci?

Ewa Tomala

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że osoby uprawnione mają możliwość do korzystania w ciągu trzech miesięcy od daty otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Data otwarcia spadku, to dzień, w którym zmarł spadkodawca.

Kto może skorzystać z tego uprawnienia?

Z prawa zamieszkiwania po śmierci spadkodawcy może skorzystać małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci (art. 923 § 1 KC). 

Ustawodawca wprowadził taką zasadę, aby śmierć spadkodawcy nie powodowała nagłej utraty miejsca zamieszkania i dotychczasowego sposobu życia małżonka lub innych osób bliskich spadkodawcy.

Czy konkubina będzie mogła skorzystać z tego uprawnienia?

Osoba, która pozostawała w konkubinacie i w chwili śmierci zamieszkiwała wspólnie z partnerem życiowym, będzie miała możliwość mieszkać w dotychczasowym miejscu zamieszkania przez okres trzech miesięcy, które należy liczyć od chwili śmierci konkubenta. Konkubina, mimo, iż była osobą niezwiązaną w żaden formalnoprawny sposób ze spadkodawcą, lecz pozostawała z nim w relacji faktycznej, jest uznawana za osobę bliską spadkodawcy. 

WARTO WIEDZIEĆ

Powyżej omówione uprawnienie dotyczy również możliwości korzystania z dotychczasowego urządzenia domowego, a zatem wyposażenia mieszkania, mebli czy sprzętu gospodarstwa domowego.

Czy spadkobiercy mogą żądać natychmiastowego opuszczenia mieszkania?

Spadkobiercy nie będą mogli zatem narzucić obowiązku natychmiastowego wyprowadzenia się z mieszkania, jeżeli osoba uprawniona będzie chciała skorzystać z przysługującego jej prawa do korzystania z mieszkania w okresie 3 miesięcy.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny