Skontaktuj się 695.733.532

Dziedziczenie po bezdzietnym kawalerze

Ewa Tomala

Kto będzie dziedziczył po kawalerze?

W przypadku, kiedy zmarły nie miał dzieci i żony, nie pozostawił testamentu, kolejność dziedziczenia będą regulowały zasady dziedziczenia ustawowego, czyli przepisy Kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z ustawowym porządkiem dziedziczenia, w sytuacji kiedy zmarły spadkodawca nie miał ani małżonka ani dzieci, do spadku w pierwszej kolejności powołani będą jego rodzice. Udział rodziców w spadku po ich synu będzie równy, czyli każdy z nich będzie dziedziczył w ½. 

Czy rodzeństwo będzie należało do spadku?

W przypadku, kiedy rodzice spadkodawcy żyją, to oni odziedziczą spadek, rodzeństwo nie będzie należało do spadku po bezdzietnym bracie kawalerze.

Co w sytuacji, kiedy jedno z rodziców nie żyje? 

 W przypadku, gdyby w chwili śmierci spadkodawcy rodzice bądź jedno z rodziców już nie żyło, wówczas udział, który by przypadał rodzicom lub jednemu z nich przypada rodzeństwu w częściach równych.

A co w sytuacji, kiedy rodzice odrzucą spadek?

Gdyby rodzice w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci syna zdecydowali się odrzucić po nim spadek, wówczas po zmarłym bracie będzie dziedziczyło  jego rodzeństwo.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny