Skontaktuj się 695.733.532

Nabycie spadku od najbliższej osoby a podatek

Ewa Tomala

Czy zapłacę podatek od spadku po ojcu?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia spadku po ojcu, z uwagi na stopień pokrewieństwa, zwalnia spadkobiercę od konieczności zapłaty podatku. 

Czy wpływ na obowiązek podatkowy ma wartość spadku?

Kiedy spadek otrzymujemy od najbliżej rodziny, nie ma znaczenia, jaką wartość przedstawia spadek.

Czy mam jakieś obowiązku wobec Urzędu Skarbowego?

Aby nie powstał obowiązek zapłaty podatku od spadku, należy jednak pamiętać o formalności, której należy dopełnić, aby skorzystać z ustawowego zwolnienia z podatku. Konieczne jest zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy. W tym celu należy wypełnić formularz SD-Z2.

Od jakiej daty początkowej liczymy okres 6 miesięcy?

Jeżeli zdecydujemy się na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, wówczas termin 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego liczymy od daty aktu. W przypadku postępowania spadkowego przed sądem, termin 6 miesięcy jest liczony od daty uprawomocnienia się postanowienia sądowego.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny