Skontaktuj się 695.733.532

Sprawy o Zapłatę

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw o zapłatę. Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych 
  2. sporządzenie wezwań do zapłaty
  3. sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew oraz pism procesowych w postępowaniu sądowym
  4. reprezentacja w postępowaniu sądowym 

W przypadku spraw z zakresu spraw o zapłatę wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu. Kancelaria przewiduje również możliwość rozliczenia success fee.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować