Skontaktuj się 695.733.532

Alimenty

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw dotyczących alimentów. 

Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

1. udzielanie porad prawnych 

2. sporządzenie pozwów oraz pism procesowych w trakcie postępowania sądowego

3. reprezentacja w postępowaniu sądowym przed sądem pracy, w szczególności w sprawach o:

  • zasądzenie alimentów na dziecko od rodzica, od dziadków 
  • zasądzenie alimentów od małżonka
  • podwyższenie alimentów 
  • obniżenie alimentów
  • zaprzestanie płacenia alimentów 

4. udział w negocjacjach w zakresie alimentów

W przypadku spraw z zakresu alimentów wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować

Alimenty od dziadków

Co zrobić w przypadku, kiedy egzekucja alimentów od ojca będzie nieskuteczna?  Istnieje również możliwość aby uzyskać alimenty od rodziców byłego małżonka, czyli od dziadków.  W jaki sposób uzyskać alimenty od…

Czy można podwyższyć alimenty?

Czy mogę starać się o wyższe alimenty na dziecko? Tak, istnieje możliwość na podwyższenia alimentów. Czas, jaki upłynął od daty wydania wyroku, w którym ustalona została wysokość alimentów pozostaje w…