Skontaktuj się 695.733.532

Jak wyegzekwować alimenty od ojca dziecka?

Ewa Tomala

W jaki sposób mogę zmusić ojca dzieci do zapłaty alimentów z wyroku sądowego? 

W przypadku, kiedy były mąż uchyla się od zapłaty alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, konieczne będzie wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Jak wszcząć egzekucję komorniczą?

W tym celu należy zwrócić się do sądu, który wydał wyrok rozwodowy z wnioskiem nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli, należy zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej – konieczne będzie sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej i złożenie do komornika oryginału wyroku z nadaną klauzulą.

Jakie możliwości ma komornik?

Komornik będzie miał możliwość ustalić, czy były mąż posiada rachunki bankowe oraz ustali jego aktualne miejsce zamieszkania. Aby ustalić źródło dochodów dłużnika komornik będzie mógł wystąpić do ZUS i Urzędu Skarbowego. Egzekucja będzie mogła być prowadzona na przykład z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z ruchomości.

A jak wygląda egzekucja, kiedy ojciec dziecka ma inne zadłużenia?

Zdarza się, ze rodzic, nie chce składać wniosku do komornika, gdyż wie, że drugi rodzić ma zadłużenie w bankach czy firmach pożyczkowych i już ma prowadzone egzekucje komornicze. Nie jest to jednak słuszne, gdyż roszczenie alimentacyjne ma pierwszeństwo przed innymi roszczeniami, wobec czego, nawet w przypadku, kiedy były mąż będzie miał zadłużenie w banku, to alimenty powinny być wyegzekwowane w pierwszej kolejności.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny