Skontaktuj się 695.733.532

Sprawa sądowa o alimenty – jak udowodnić wysokość alimentów?

Ewa Tomala

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustalona przez sąd będzie uwzględniała zarówno uzasadnione potrzeby dziecka, ale też możliwości zarobkowe pozwanego.

Czy 500+ zwalnia rodzica z zapłaty alimentów?

Pobieranie przez rodzica świadczenia 500+, nie będzie zwalniało drugiego rodzica z obowiązku alimentacyjnego względem dzieci. 

Jak wykazać w sądzie uzasadnione potrzeby dziecka?

Aby wykazać w pozwie uzasadnione potrzeby dziecka, konieczne jest podsumowanie kosztów, które są wydatkowane na utrzymanie dziecka. Należy zsumować ze sobą: koszt wyżywienia dziecka, utrzymania mieszkania (czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty za wywóz śmieci), koszty związane z edukacją (dojazd do szkoły, wyżywienie w szkole, wyprawka szkolna, koszt wycieczek szkolnych, koszty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych), koszty ponoszone na leczenie dziecka, koszty związane z hobby dziecka, koszt zakupu ubrań, kieszonkowe. Uzyskaną kwotę należy podzielić na pół, gdyż co do zasady, każdy z rodziców zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w połowie. A zatem, jeżeli po zsumowaniu kosztów utrzymania dziecka uzyskamy kwotę 2000 zł miesięcznie na jedno dziecko, to wówczas, należne alimenty będą wynosiły 1000 zł.

Jak wykazać możliwości zarobkowe ojca?

W pozwie należy również wskazać, jakie możliwości zarobkowe ma pozwany, czyli ojciec dziecka. Konieczne jest wskazanie, jakie wykształcenie ma ojciec dziecka, jak do tej pory przebiegała jego kariera zawodowa i na jakim poziomie kształtowały się jego dotychczasowe zarobki. Należy również określić w pozwie, ile osób na utrzymaniu ma pozwany.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny