Skontaktuj się 695.733.532

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Ewa Tomala

Czy każdy z małżonków musi dokładać się do utrzymania domu?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na każdego z małżonków obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. W przypadku, kiedy małżonek nie dokłada się do podstawowych opłat związanych z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego, narusza ten obowiązek. 

Czy pracodawca może wypłacić pensję małżonka drugiemu małżonkowi?

Zasady wypłaty wynagrodzenia są z kolei regulowane przez Kodeks pracy, wobec czego pracodawca jest zobowiązany ich przestrzegać. W przypadku, kiedy małżonek chciałby umówić się z pracodawcą, aby pensja drugiego małżonka była przelewana bezpośrednio na jego konto, małżonek, będący pracownikiem musiałby wyrazić na to zgodę.

Czy można zmusić pracodawcę do wypłaty pensji małżonka do rąk drugiego małżonka? 

Przepis art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka. Aby uzyskać tego rodzaju sądowy nakaz, konieczne jest złożenie wniosku do sądu rodzinnego. Wniosek podlega opłacie 100 zł.

Czy to postanowienie będzie można stosować do innych pracodawców?

Sąd po przeprowadzeniu postępowania, wydaje postanowienie na podstawie którego pracodawca małżonka będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz drugiego małżonka. Sądowy nakaz znajduje swoje zastosowanie wyłącznie do konkretnego pracodawcy, zatem w przypadku kiedy małżonek  zmieniłby pracę, konieczne byłoby złożenie nowego wniosku do sądu rodzinnego.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny