Skontaktuj się 695.733.532

Prawo Pracy

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw z zakresu prawa pracy. W ramach prawa pracy Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych pracownikom i pracodawcom
  2. sporządzenie pozwów oraz pism procesowych w trakcie postępowania sądowego
  3. reprezentacja w postępowaniu sądowym przed sądem pracy
  4. analiza umów o pracę
  5. sporządzanie umów o pracę oraz wypowiedzeń umów

W przypadku spraw z zakresu prawa pracy wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu. 

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować