Skontaktuj się 695.733.532

Jaki jest koszt w sądzie sprawy o podział majątku??

Ewa Tomala

Wysokość opłaty od wniosku o podział majątku wspólnego reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sytuacji, kiedy w sądzie zostanie złożony wniosek, w którym strony ustalą zgodny sposób podziału wówczas opłata będzie wynosiła wyłącznie 300 zł.

W sytuacji, kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia, wówczas opłata od wniosku będzie znacznie wyższa i będzie wynosiła 1000 zł. Opłatę należy złożyć razem z wnioskiem o podział majątku. Można ją uiścić w kasie sądu, w znakach opłaty sądowej lub przelewem bankowym na numer rachunku bankowego sądu.

W związku z tym, iż między stronami może powstać spór co do sposobu podziału, na przykład nieruchomości, konieczne będzie powołanie biegłego sądowego. Wówczas do kosztów sądowych należy doliczyć również opłatę za opinię biegłego, która może wynosić od 2 do 4 tys. zł.

W sprawie o podział majątku kwestią sporną może okazać się również wycena wartości poszczególnych składników majątku. W tym przypadku również konieczna będzie opinia biegłego sądowego, wobec czego należy liczyć się z kolejną opłatą, która również może wynosić kilka tysięcy złotych, w zależności od tego jak skomplikowana będzie opinia i ile składników majątku będzie podlegało wycenie.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny