Skontaktuj się 695.733.532

Czy po rozwodzie będę płaciła długi męża?

Ewa Tomala

Czy w trakcie rozwodu będę musiała spłacać wspólny kredyt hipoteczny zaciągnięty w małżeństwie, skoro tylko mąż mieszka w tym domu?

W przypadku kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty wspólnie przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego, okoliczność, że trwa postępowanie rozwodowe, nie ma żadnego znaczenia dla obowiązku jego spłaty przez każdego z małżonków. Niezależnie od tego, który z małżonków będzie zajmował nieruchomość, bank ma możliwość wystąpić o zapłatę raty kredytu zarówno do żony, jak i do męża. Nawet po uzyskaniu rozwodu zasady spłaty kredytu będą takie same.

Czy po rozwodzie zasady spłaty kredytu się zmienią?

Po rozwodzie zasady będą takie same. Po uzyskaniu rozwodu, czyli po tym jak ustanie wspólność majątkowa małżeńska, małżonkowie będą mogli zdecydować, które z nich przejmie na siebie zadłużenie z umowy kredytowej. 

A jak wyglądają zasady spłaty kredytu, które mąż zaciągnął samodzielnie?

W przypadku kredytów, które mąż zaciągnął w trakcie trwania związku małżeńskiego, nie uzyskując zgody żony, sytuacja wygląda inaczej niż w omawianym wyżej przypadku. Jeżeli żona w trakcie trwania małżeństwa nie wyrażała zgody na zaciągnięcie przez męża kredytu, nie będzie ponosiła odpowiedzialności za obowiązek spłaty zadłużenia. Wierzyciele męża będą mieli możliwość egzekwować zapłatę wyłącznie z majątku osobistego męża.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny