Skontaktuj się 695.733.532

Podział Majątku

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego. 

Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych 
  2. sporządzenie wniosków oraz pism procesowych w trakcie postępowania sądowego
  3. reprezentację w postępowaniu sądowym przed sądem 
  4. analiza i sporządzenie umów o podział majątku
  5. udział w negocjacjach w zakresie podziału majątku

W przypadku spraw z zakresu podziału majątku wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować