Skontaktuj się 695.733.532

W jaki sposób nabyć nieruchomość przez zasiedzenie?

Ewa Tomala

Aby zasiedzieć nieruchomość, konieczne będzie skierowanie do sądu wniosku o zasiedzenie nieruchomości. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o zasiedzenie będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia  nieruchomości. Na przykład, jeżeli nieruchomość położona jest w Żelechowie, sądem właściwym do rozpoznania sprawy o zasiedzenie będzie Sąd Rejonowy w Garwolinie.

Jaka jest opłata od wniosku?

Wniosek podlega opłacie stałej, która wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Opłatę od wniosku należy uiścić na rachunek sądu, bądź opłacić w znakach sądowych, które można zakupić w kasie sądu. 

Na co zwrócić uwagę we wniosku?

We wniosku konieczne jest wskazanie wszystkich okoliczności, które wskazują, że doszło do zasiedzenia nieruchomości. Należy również powołać dowody na potwierdzenie okoliczności, że posiadamy nieruchomość od 20 lub 30 lat. Dowodami w sprawie o zasiedzenie mogą być powołani przez nas świadkowie lub potwierdzenia opłaty podatków. 

Warto zapamiętać

Sąd po rozpoznaniu sprawy i przeprowadzeniu dowodów, wyda postanowienie, w którym potwierdzi, że doszło do zasiedzenia własności nieruchomości.

Ewa Tomala

Ewa Tomala

Radca Prawny