Skontaktuj się 695.733.532

Ubezwłasnowolnienie

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw z zakresu ubezwłasnowolnienia. Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych 
  2. sporządzenie wniosków i pism procesowych w trakcie postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie
  3. reprezentacja w postępowaniu sądowym 

W przypadku spraw z zakresu ubezwłasnowolnienia wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować

Ubezwłasnowolnienie

Co to jest „ubezwłasnowolnienie”? Ubezwłasnowolnienie stosuje się wobec osoby, która ukończyła lat trzynaście i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie…