Skontaktuj się 695.733.532

Ślub z Obcokrajowcem

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw związanych z formalnościami, które są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem. Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych 
  2. sporządzenie wniosków o zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu
  3. reprezentacja w sądzie 

W przypadku spraw z zakresu ubezwłasnowolnienia wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować