Skontaktuj się 695.733.532

Odszkodowania

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw z zakresu uzyskiwania odszkodowań od ubezpieczycieli. Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych
  2. sporządzanie wniosków o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia od ubezpieczycieli 
  3. sporządzenie odwołań i reklamacji od decyzji ubezpieczycieli
  4. sporządzenie pozwów i pism procesowych w trakcie postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie
  5. reprezentacja w postępowaniu sądowym 

W przypadku spraw z zakresu ubezpieczeń wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu. Kancelaria w przypadku spraw z zakresu odszkodowań stosuje również rozliczenie na zasadzie success fee.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować