Skontaktuj się 695.733.532

Blog

Blog

Spór o granicę działki

Spory związane z przebiegiem granic sąsiadujących ze sobą działek, należą do częstych sporów między sąsiadami. Są sytuacje kiedy, w celu ustalenia przebiegu spornej granicy, konieczne …

Blog

Przedawnienie długu z umowy pożyczki

Poza pewnymi wyjątkami, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Dług w postaci niespłaconych rat pożyczki, również może się przedawnić. Roszczenia z umowy pożyczki przedawniają się w terminie …

Blog

Czy można podwyższyć alimenty?

Oczywiście istnieje szansa na podwyższenie alimentów, które rodzic będzie zobowiązany płacić na rzecz dziecka. Czas, jaki upłynął od daty wydania wyroku, w którym ustalona została …

Blog

Jak odwołać darowiznę?

Co do zasady istnieje możliwość odwołania darowizny, zarówno w przypadku darowizny niewykonalnej, jak i tej, która już została wykonana.  Z pewnością trudniej jest odwołać darowiznę …