Skontaktuj się 695.733.532

Spółki, Stowarzyszenia, Fundacje

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw z zakresu ubezwłasnowolnienia. Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych 
  2. sporządzenie uchwał, protokołów i innych dokumentów spółek
  3. obsługa prawna spółek
  4. wnioski o rejestrację spółki, wnioski zmianowe, wnioski o wykreślenie
  5. reprezentacja w postępowaniu sądowym 

W przypadku spraw z zakresu obsługi prawnej spółek, fundacji i stowarzyszeń wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu.