Skontaktuj się 695.733.532

Prawo Medyczne

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw z zakresu prawa medycznego. Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

  1. udzielanie porad prawnych 
  2. analiza umów i kontraktów
  3. obsługa prawna podmiotów leczniczych
  4. reprezentacja w postępowaniu dyscyplinarnym  
  5. reprezentacja w postępowaniu sądowym 

W przypadku spraw z zakresu prawa medycznego wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu.