Skontaktuj się 695.733.532

Kontakty z Dziećmi

Kancelaria zapewnia Klientom wsparcie merytoryczne w zakresie spraw z zakresu kontaktów z dziećmi. W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria świadczy pomoc w następującym zakresie:

1. udzielanie porad prawnych 

2. sporządzenie wniosków i pism procesowych w trakcie postępowania sądowego, a w szczególności:

  • wniosków o uregulowanie kontaktów z dziećmi
  • wniosków o zmianę sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi
  • wniosków o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

3. reprezentacja w postępowaniu sądowym przed sądem rodzinnym

W przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidulanie i jest uzależnione od zakresu świadczonej pomocy, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości godzin pracy przeznaczonej na analizę problemu bądź opracowanie pism procesowych. Wysokość i sposób uiszczania wynagrodzenia jest ustalany z Klientem na pierwszym spotkaniu.

Publikacje radcy prawnego Ewy Tomali, które mogą Cię zainteresować